Chỉ khâu phẫu thuật

Chỉ khâu phẫu thuật là một thiết bị y tế được sử dụng để giữ các mô cơ thể lại với nhau sau một chấn thương. Sản phẩm bao gồm một cây kim phẫu thuật và chỉ khâu phẫu thuật đính kèm.